9xiehkco95twbskxudlx96j5tipvsh G-6TZ8DF2TG2

Tất cả bài viết: thuốc lá

 Nước Súc Miệng Cai Thuốc Lá - Thanh Nghị
Nước Súc Miệng Cai Thuốc Lá - Thanh Nghị

Ức chế cơn thèm thuốc đến 3-4 giờ, giảm dần cảm giác thèm thuốc lá / thuốc lào. Cai thuốc hoàn toàn sau 7 ngày sử dụng. Đánh bay mùi hôi khét, khó chịu, giúp thơm miệng, trắng răng


Nước Súc Miệng Cai Thuốc Lá - Thanh Nghị
Nước Súc Miệng Cai Thuốc Lá - Thanh Nghị

Ức chế cơn thèm thuốc đến 3-4 giờ, giảm dần cảm giác thèm thuốc lá / thuốc lào. Cai thuốc hoàn toàn sau 7 ngày sử dụng. Đánh bay mùi hôi khét, khó chịu, giúp thơm miệng, trắng răng

430.000đ 290.000đ


Tất cả có 2 kết quả.

zalo
0866101668